Valokuva yrityksestä 10+ Isännöinti: mittarin luenta taloyhtiön teknisessä tilassa
Valokuva: yrittäjä Sami Asujamaa, 10+ Isännöinti

10+ Isännöinti: kirkastimme yrityksen arvoja


Sami Asujamaa, yrittäjä
10+ Isännöinti
Helsinki

Kehittämisprosessiin osallistuminen oli meille todella hyvä kokemus. Prosessi oli kokonaisuudessaan hyvin järjestetty ja läpiviety. Tämä helpotti meidän puolella osallistumista, kun sai tulla ”valmiiseen pöytään”. Seuraavat stepit olivat aina selkeät, eikä aikaa mennyt mihinkään ihmettelyyn, vaan saatiin keskityttyä olennaiseen. Ulkopuolinen fasilitoija ohjasi työskentelyä tehokkaasti kohti tavoitetta ja varmisti, että kaikkien ääni tuli kuuluviin.

Suurin hyöty meille oli ensimmäisessä pajassa tehty kehityskohteiden kartoittaminen ja varsinkin niistä toiseen työpajaan aiheeksi valittu yrityksen arvojen kirkastaminen. Työpajassa käytetyt menetelmät olivat erittäin toimivia. Jokainen sai aluksi nimetä itselleen tärkeät arvot ja fasilitoijan ohjatessa työskentelyä, muodostimme niistä synteesin. Kahdessa tunnissa olimme nimenneet yrityksemme arvot, muodostaneet niistä pelisäännöt ja pohtineet niiden merkitystä arjessa niin työyhteisön kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. 

Olemme hyödyntäneet hankkeen aikana tunnistettuja kehityskohteita suoraan omassa työssä, eli tavallaan ollaan jatkettu ”suoraan” tästä omilla kehityshankkeilla.


Asiakaskokemukset
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia