Asiakaskokemukset

Työhyvinvoinnin työkirja

Työhyöhyvinvoinnin työkirja, ikoni. Linkki sivulle Työhyöhyvinvoinnin työkirja.

00

Työkirja

Työhyöhyvinvoinnin työkirja, aktiivinen ikoni. Linkki sivulle Työhyöhyvinvoinnin työkirja.

Työkirja


Työkirjassa kuvataan yhteistoiminnallinen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisprosessi, jonka yritykset voivat ottaa itsenäisesti käyttöön.

Aloittaminen: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 1, ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Aloittaminen.

01

Aloittaminen

Aloittaminen: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 1, aktiivinen ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Aloittaminen.

Aloittaminen


Kehittämisprosessin aluksi sovitaan, mihin kehittämisellä pyritään ja miten toimitaan. Lisäksi määritellään roolit ja vastuut.

Alkukartoitus: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 2, ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Alkukartoitus.

02

Alkukartoitus

Alkukartoitus: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 2, aktiivinen ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Alkukartoitus.

Alkukartoitus


Kartoitetaan koko yrityksen henkilöstön ja johdon työhyvinvoinnin nykytila hyödyntäen erilaisia tiedonkeruumenetelmiä.

Työpaja I: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 3, ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Työpaja I.

03

Työpaja I

Työpaja I: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 3, aktiivinen ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Työpaja I.

Työpaja I


Yrityksen henkilöstö ja johto tunnistavat ja nimeävät työssä ja työyhteisössä ilmeneviä kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Valitaan kehittämisen kohteet sekä ideoidaan niihin ratkaisuja.

Työpaja II: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 4, ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Työpaja II.

04

Työpaja II

Työpaja II: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 4, aktiivinen ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Työpaja II.

Työpaja II


Pajassa I sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutumisen arviointi ja jatkotoimenpiteistä sopiminen. Tunnistetaan kehittämiskohteita, jotka tukevat yrityksen strategisia tavoitteita.

Päättäminen: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 5, ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Päättäminen.

05

Päättäminen

Päättäminen: Työhyöhyvinvoinnin työkirjan vaihe 5, aktiivinen ikoni. Linkki Työhyöhyvinvoinnin työkirjan sivulle Päättäminen.

Päättäminen


Kehittämisprosessin lopuksi koostetaan tulokset, visioidaan tulevaisuutta sekä valitaan seuraavat kehittämiskohteet.

Haluan tietää enemmän?

Lisätietoa Työhyvinvointiboosterista

Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia