Syvenny aiheeseen

Olemme fasilitoineet lukuisia työhyvinvointia kehittäviä, koko henkilöstöä osallistavia yritysprosesseja eri toimialoja edustavissa yrityksissä. Toimintaamme ohjaavia arvoja olivat vuorovaikutuksellisuus, kaikkien kuulluksi tuleminen, kuunteleminen ja huomioiminen, tasavertainen osallisuus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus sekä ratkaisukeskeinen ja voimavaraistava työtapa. Edellä mainitut arvot ovat olleet myös yritysten kehittämistoiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä. Alla julkaistujen artikkelien ja blogitekstien avulla pääset syventymään näihin keskeisiin aiheisiin lisää.

Artikkelit

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta pk-yrityksissä – miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa?

9.3.2020

toimintakulttuuri, tuottavuus, työhyvinvointi

Työhyvinvointi on avaintekijä, kun mietitään yrityksen menestystä. Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tuloksentekijöitä. Tämä edellyttää avointa ja kaikkia arvostavaa toimintakulttuuria.

Kuulluksi tulemisen merkitys työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa

9.3.2020

kuulluksi tuleminen, tuottavuus, työhyvinvointi, työntekijän ääni

Yrityksissä työntekijän kuuleminen ei ole itsestäänselvyys. Hiljaisuuden ilmapiiri ei tue luovuutta. Kun työntekijä tulee kuulluksi, kiinnostus yrityksen kehittämiseen kasvaa ja hän ottaa enemmän vastuuta yrityksen menestymisestä.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut ajattelutapa

9.3.2020

ratkaisukeskeisyys, ratkaisupuhe, tulevaisuuteen suuntautuminen, voimavarat

Ratkaisukeskeisellä menetelmällä edistetään määrätietoisesti tavoitteiden, päämäärien ja ratkaisujen löytämistä työyhteisössä. Haasteet nähdään mahdollisuutena kehittyä, ja pienistäkin edistysaskeleista iloitaan.

Osallistava palveluiden tuotteistaminen

9.3.2020

LEAPS, Osallistava tuotteistamisprosessi

“Siirryimme perinteisestä tuotteistamisen tavasta osallistavaan tapaan, kun
mietimme yritysprosessin käyttökelpoisuutta yrityksille. Peilasimme ajatuksiamme
yritysten edustajien kanssa yhteisessä kehittämispäivässä.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arviointityökalun rakentaminen

9.3.2020

arviointityökalun rakentaminen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arviointi

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä ei ole aina helppo osoittaa. Siihen tarvitaan helppokäyttöisiä työkaluja, joita yritykset voivat itsenäisesti käyttää. Arviointityökalun kehittämiseen ovatkin osallistuneet yritysprosesseihin osallistuneiden yritysten työntekijät sekä yrittäjät ja yritysten johto.

Osaamisen moninaisuus tunnistamalla saadaan lisäarvoa ja hyvinvointia työpaikalle

9.3.2020

ammatillinen osaaminen, ikääntyneet työntekijät, maahanmuuttaja, tuottavuus, työhyvinvointi

Yritykselle osaava henkilöstö merkitsee prosessien parempaa sujumista, työn laatua sekä uusiutumiskykyä. Työntekijälle osaaminen on henkilökohtainen kilpailuvaltti.

Moninaisuuden johtaminen Tuottavasti moninainen -hankkeessa

9.3.2020

moninaisuuden johtaminen, tasa-arvoinen kohtelu

Moninainen työyhteisö asettaa yhä enemmän haasteita johtamiselle. Moninaisuuden johtamisessa ei ole kyse pelkästään työntekijöiden etnisestä taustasta, vaan ihmisten erilaisuudesta työntekijöinä ja siitä, miten työyhteisössä hyväksymme erilaisuuden.

Fasilitoimalla yhteiskehittely onnistuu

9.3.2020

Fasilitointi, yhteiskehittely

Toimiakseen tehokkaasti ryhmällä on oltava vastuuhenkilö, jonka roolina on varmistaa, että käytettävät menetelmät vievät asioita eteenpäin ja ryhmä tuottaa päätöksiä. Fasilitaattorilla tulee olla kyky kuulla sellaista, jota ryhmä ei suoraan pysty kertomaan.

Kokemuksia fasilitoijan matkasta/roolista yritysten yhteiskehittämisessä työhyvinvointi- ja tuottavuushankkeissa

9.3.2020

fasilitoija, faslilitointiprosessi, kokemus, reflektointi, rooli, yhteiskehittäminen

Fasilitoijan matkareppuun kertyy runsaasti erilaisia kokemuksia ja kohtaamisia. Jokainen yritysprosessin yhteistyöskentely on ainutlaatuinen tapahtuma, joka ohjaa kaikkia osallistujia tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Fasilitointiprosessi on jatkuvaa oppimista ja oman työskentelyn arviointia.

Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia