Valokuva yrityksestä Dementiakoti Villa Tapiola: hoitaja ulkoilemassa lähimetsässä pyörätuolissa olevan asukkaan kanssa
Valokuva: palveluesimies Maria Juuso, Dementiakoti Villa Tapiola

Dementiakoti Villa Tapiolassa järjestetään aikaa työn kehittämiseen yhdessä


Maria Juuso, palveluesimies
Dementiakoti Villa Tapiola
Espoo

Tuntui hyvältä, että käynnistettiin projekti, jossa osallistetaan henkilökuntaa ja henkilökunta saa vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Näin välitämme työntekijöiden mielipiteistä ja hyvinvoinnista sekä osoitamme luottamusta työntekijöitä kohtaan. Kehittämistyötä vaikeuttivat vuorotyö ja työntekijöiden vaihtuminen. 

Yksi kehittämiskohteista olivat työvuorot, jotka ovat aiheuttaneet aiemmin tyytymättömyyttä. Päädyimme kokeilemaan, että työntekijät saavat suunnitella ja laittaa itse vuoronsa Työvuorovelhoon tiettyjen reunaehtojen puitteissa. Kokeilu on toiminut hyvin, ja sitä jatketaan. Tämä on projektin selkeä hyöty ja itse asiassa erittäin iso asia työntekijöille.

Itse hyödyin tästä projektista myös sillä tavalla, että tajusin, että työntekijöille pitää järjestää työaikaa työn kehittämiseksi yhdessä, koska heidän on hankala sopia siitä keskenään. Kehittämiselle varattu aika on siis merkattava kalenteriin, että se toteutuisi. Myös kahden yksikön, vasta avatun Seniorihotelli Ainolan ja Villan väliseen kommunikointiin kiinnitämme jatkossa enemmän huomiota.


Asiakaskokemukset
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia