Valokuva yrityksestä Varpulan ja Vuokselan hoivakodit: hoitaja ja asukas keskustelevat iltapäiväkahveille
Valokuva: henkilöstöesimies Ulla Pohjankyrö, Varpulan ja Vuokselan hoivakodit

Varpulan ja Vuokselan hoivakodeissa otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä


Ulla Pohjankyrö, henkilöstöesimies
Varpulan ja Vuokselan hoivakodit
Helsinki

Hoivakodeissamme osallistutaan mielellään erilaisiin omaa toimialaa ja henkilöstön kehittämistä sekä työhyvinvointia tukeviin koulutuksiin ja tutkimushankkeisiin.

Tuottavasti moninainen kehittämisprosessi koettiin myönteisenä ja mielenkiintoisena. Pohjustusta hankkeesta saatiin riittävästi ja yhteisiä työpajoja oli sopivasti, ja niissä oli selkeä idea. Koko työyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua ainakin osaan työpajoista. Työyhteisössä haluttiin todella yhdessä kehittää hoivakotien toimintaa ja osallistua kehittämiseen. Yhdessä mietimme, mitä halusimme kehittää ja miten sen teemme.

Yritysprosessiin osallistumisen hyötynä oli, että koko porukka osallistui innostuneena työn kehittämiseen ja sen tuloksena otettiin käyttöön uusia työmenetelmiä. Konkreettisena esimerkkinä saimme parannettua tiedonkulkua niin, että nyt kaikki tuovat rohkeammin asioita ja ideoita esille esimerkiksi hoitajapalavereihin. Prosessi edesauttoi sitä, että erilaisia työhyvinvointiin liittyviä asioita osataan nyt ottaa avoimesti esille.


Asiakaskokemukset
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia