Työkirja, ikoni Työkirja, aktiivinen ikoni

00

Työkirja

Aloittaminen, ikoni Aloittaminen, aktiivinen ikoni

01

Aloittaminen

Alkukartoitus, ikoni Alkukartoitus, aktiivinen ikoni

02

Alkukartoitus

Työpaja I, ikoni Työpaja I, aktiivinen ikoni

03

Työpaja I

Työpaja II, ikoni Työpaja II, aktiivinen ikoni

04

Työpaja II

Päättaminen, ikoni Päättaminen, aktiivinen ikoni

05

Päättaminen

Nuoli vasemmalle. Linkki: edellinen sivu

Päättäminen

Kehittämisen lopuksi hankitaan tietoa siitä, minkälaisia muutoksia kehittämisprosessin toteuttaminen on saanut aikaan yrityksessä. Tiedon keräämisessä käytetään samoja menetelmiä kuin alkukartoituksen yhteydessä. Saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. Toisinaan on niin, että loppukartoituksessa saadut tulokset ovat alhaisempia kuin alkukartoituksessa. Yhtenä selittävänä tekijänä on se, että asioiden näkyväksi tekeminen saa ihmiset tiedostamaan ja kiinnittämään enemmän huomiota työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. 

Kehittämisprosessi päättyy siihen, että kehittämisryhmä ja yrityksen johto tapaavat ja käyvät läpi kehittämisprosessin sekä siitä saadut hyödyt ja tulokset yrityksen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta. Samalla visioidaan tulevaisuutta ja valitaan seuraavat mahdolliset kehittämisen kohteet. Parhaimmillaan työhyvinvointi on tullut tärkeäksi osaksi johtamista ja yhteiskehittäminen osaksi yrityksen toimintakulttuuria.

Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia