Työkirja, ikoni Työkirja, aktiivinen ikoni

00

Työkirja

Aloittaminen, ikoni Aloittaminen, aktiivinen ikoni

01

Aloittaminen

Alkukartoitus, ikoni Alkukartoitus, aktiivinen ikoni

02

Alkukartoitus

Työpaja I, ikoni Työpaja I, aktiivinen ikoni

03

Työpaja I

Työpaja II, ikoni Työpaja II, aktiivinen ikoni

04

Työpaja II

Päättaminen, ikoni Päättaminen, aktiivinen ikoni

05

Päättaminen

Nuoli vasemmalle. Linkki: edellinen sivu

Työpaja II: Tulevaisuustyöpaja

Ennen työpaja II:n toteuttamista kehittämisryhmässä käydään keskustelua siitä, miten työpajassa I valitut kehittämiskohteet ovat linjassa yrityksen strategian kanssa. Mikäli näyttää siltä, että näin ei ole, niin tässä voidaan tehdä päätös siitä, että työpaja II:n työskentelyajasta pääosa käytetään siihen, että pohditaan konkreettisia keinoja strategisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tulee kuitenkin pitää mielessä, että pajaan I osallistuneiden näkökulmasta siellä kehittämiskohteiksi valitut asiat ovat heille työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä eikä niitä tule unohtaa jatkossakaan.

Työpajaan II osallistuu koko henkilöstö, kuten työpajassa I. Työaikaa varataan 3-4 tuntia. Pajan alussa käydään lyhyesti läpi työpajassa I sovittujen kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, jotta kaikille tulee yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan saatu aikaan, mitä on vielä tekemättä ja miksi. Jos jokin asia ei ole edennyt sovitusti, neuvotellaan siitä, onko kehittämistarve edelleen ajankohtainen, ja tarvittaessa sovitaan, kuinka toimitaan. Tämä on henkilöstön kehittämismotivaation kannalta tärkeää. Työpajassa on tarkoitus suunnata katse tulevaisuuteen. Minkälaisena yritys nähdään 5–10 vuoden kuluttua? Riittävätkö pajassa I asetetut kehittämistoimenpiteet tämän saavuttamiseksi? Näitä asioita on etukäteen pohjustettu kehittämisryhmässä. Jos ryhmässä on todettu, että koko henkilöstön kanssa tulisi käsitellä ja tuottaa toimenpiteitä, jotka liittyvät esimerkiksi yrityksen strategisiin tavoitteisiin tai arvoihin, ne tuodaan tarkasteluun tässä pajassa.

Työpajassa II tarvitaan:

  • työpaja I:n tulokset 
  • suunnitelma työpajan etenemisestä. Tässä voi hyödyntää työpaja I:n etenemissuunnitelmaa.
  • fläppipaperia, post-it-lappuja, erivärisiä tusseja, teippiä, kello.

Esimerkki: Arvopajan toteuttaminen yrityksessä

Arvopajassa työskentely aloitetaan virittäytymällä aiheeseen ja luomalla yhteinen ymmärrys arvojen merkityksestä työhyvinvoinnille, työn sujuvuudelle ja laadulle. Arvopaja etenee seuraavien vaiheiden kautta.

Arvopajan vaiheet

  1. Jokainen nimeää erillisille post-it-lapuille viisi arvoa, jotka ovat itselle työssä erityisen merkityksellisiä.
  2. Post-it-laput viedään yksi kerrallaan yhteiselle taululle ja samalla sanoitetaan muille, mitä arvo käytännössä itselle merkitsee.
  3. Samansisältöiset arvot niputetaan yhteen.
  4. Kaikista tuotetuista arvoista kiteytetään yhdessä oman työyhteisön kolme tärkeintä arvoa.
  5. Arvoille annetaan selityslauseet kuvaamalla, mitä ne yrityksen käytännössä tarkoittavat ja miten ne toiminnassa näkyvät.
  6. Lopuksi jokainen pohtii, onko valmis sitoutumaan yhteisiin arvoihin ja miten ne näkyvät omassa toiminnassa, ja mitä odottaa muilta.

Yhdessä luodut arvot toimivat itsearvioinnin ja arvojohtamisen pohjana sekä näkyvät kaikessa toiminnassa niin sisäisesti kuin suhteessa asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Niitä voi hyödyntää myös rekrytoinnissa.

Nuoli oikealle. Linkki: seuraava sivu
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia