Työkirja, ikoni Työkirja, aktiivinen ikoni

00

Työkirja

Aloittaminen, ikoni Aloittaminen, aktiivinen ikoni

01

Aloittaminen

Alkukartoitus, ikoni Alkukartoitus, aktiivinen ikoni

02

Alkukartoitus

Työpaja I, ikoni Työpaja I, aktiivinen ikoni

03

Työpaja I

Työpaja II, ikoni Työpaja II, aktiivinen ikoni

04

Työpaja II

Päättaminen, ikoni Päättaminen, aktiivinen ikoni

05

Päättaminen

Nuoli vasemmalle. Linkki: edellinen sivu

Työpaja I: Yhteiskehittelytyöpaja

Työpaja I tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys yrityksen työhyvinvointiin vaikuttavista voimavaroista ja kehittämiskohteista sekä ideoida ratkaisuja. Pajassa hyödynnetään alkukartoituksessa saatuja tuloksia sekä muuta mahdollista aineistoa. Työpajan kesto on 3-4 tuntia.

Työpajaan osallistuu mahdollisuuksien mukaan koko henkilöstö, jolle tulee varata osallistumiseen työaikaa. Työpajassa käytetään osallistavia menetelmiä, mikä mahdollistaa kaikkien kuulluksi tulemisen. Työskentely on voimavarakeskeistä ja siinä keskitytään ratkaisujen löytämiseen. 

On hyvä sopia, miten työpajassa käydyt asiat kerrotaan tilaisuudesta poissa olleille, jotta myös heidän on mahdollista osallistua ja sitoutua kehittämiseen. 

Pajassa on tarkoitus yhteisesti päättää, mitkä kehittämisen kohteet (1–3) nousevat tärkeimmiksi, ideoida niihin ratkaisuja ja sopia, millä tavalla niitä lähdetään viemään eteenpäin. 

Tuotoksia ei arvioida kesken työpajatyöskentelyn. Se ei ole ryhmätyöskentelyn ohjaajan tehtävä. Liian aikaisin kerrotut toiminnan realiteetit typistävät kehittämistä, jopa estävät sen kokonaan. Myös hulluimmat ehdotukset ovat hyviä, sillä niiden pohjalta usein syntyy hyviä ideoita, ajatus herättää toisen ja se taas toisen… jne.

Työpajassa I tarvitaan: 

Ryhmäohjaajan valmistautuminen työpajaa varten ja työskentely sen jälkeen:

  • Kirjoita kolmelle fläppipaperille alkukartoituksessa esiin tulleita voimavara- ja kuormitustekijöitä (1–3), jotka jaotellaan otsikoiden “työ”, “työntekijä” ja “työyhteisö” alle. Nosta alkukartoituksessa käyttämästäsi kyselystä myös kohtia, joissa keskihajonta on suurta. 
  • Kirjoita yhdelle fläppipaperille otsikoksi “sana on vapaa”.
  • Ota mukaan kehittämistaulukkopohja, johon kehittämisehdotus ja sen tarkempi selitys, vastuuhenkilöt ja aikataulu kirjataan. 
  • Täydennä kehittämistaulukkoon pajassa tuotetut asiat. Kirjaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti ne kehittämiskohteet ja toimenpiteet, jotka on valittu tärkeimmiksi. Kehittämistaulukko jaetaan työyhteisölle ja johdolle tiedoksi.
  • Keskustele kehittämistoimenpiteiden etenemisestä kehittämisryhmän kanssa ennen työpajaa II.
Nuoli oikealle. Linkki: seuraava sivu
Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia