8 keskeistä työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille

1.Työprosessit Varmistetaan, että kaikki tuntevat selkeät työprosessit ja toimintatavat ja sitoutuvat niihin.  Huolehditaan, että työntekijän perehdytys on riittävää. Huomioidaan, että toimivat prosessit liittyvät vahvasti tuottavuuteen. Mahdollistetaan se, että työntekijät voivat suunnitella omaa työaikaansa ja työtään.  Toimitaan tehokkaasti: ei tehdä päällekkäistä työtä, tehdään oikeita asioita, roolit ja vastuut ovat selkeitä. 2. Roolit ja vastuut Varmistetaan, että […]

Työhyvinvoinnilla tuottavuutta pk-yrityksissä – miksi työhyvinvointiin kannattaa panostaa?

Työhyvinvointi on avaintekijä, kun mietitään yrityksen menestystä. Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tuloksentekijöitä. Tämä edellyttää avointa ja kaikkia arvostavaa toimintakulttuuria.

Kuulluksi tulemisen merkitys työhyvinvoinnin ja tuottavuuden rakentamisessa

Yrityksissä työntekijän kuuleminen ei ole itsestäänselvyys. Hiljaisuuden ilmapiiri ei tue luovuutta. Kun työntekijä tulee kuulluksi, kiinnostus yrityksen kehittämiseen kasvaa ja hän ottaa enemmän vastuuta yrityksen menestymisestä.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut ajattelutapa

Ratkaisukeskeisellä menetelmällä edistetään määrätietoisesti tavoitteiden, päämäärien ja ratkaisujen löytämistä työyhteisössä. Haasteet nähdään mahdollisuutena kehittyä, ja pienistäkin edistysaskeleista iloitaan.

Näin me sen teimme – ja onnistuimme!

Menestyvät organisaatiot panostavat työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin kehittämisessä kivijalan muodostavat kehittämistä ohjaavat arvot ja toimintaperiaatteet. Mikko- ja Tuomo-hankkeiden lähtökohtana on ollut yhdessä hanketoimijoiden kanssa tunnistaa arvot ja toimintaperiaatteet.

Miksi työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittäminen on ylipäänsä tärkeää?

Suomalainen yhteiskunta sekä työ ja sen tekeminen ovat vahvassa murroksessa. Yhteiskunnassa on viimeisten vuosien aikana pyritty myös yhä kestävämpiin ratkaisuihin
koskien esimerkiksi ihmisten kulutuskäyttäytymistä, ilmastonmuutosta, ruuan tuotantoa ja jätteiden käsittelyä.

Osallistava palveluiden tuotteistaminen

“Siirryimme perinteisestä tuotteistamisen tavasta osallistavaan tapaan, kun
mietimme yritysprosessin käyttökelpoisuutta yrityksille. Peilasimme ajatuksiamme
yritysten edustajien kanssa yhteisessä kehittämispäivässä.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin arviointityökalun rakentaminen

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin yhteyttä ei ole aina helppo osoittaa. Siihen tarvitaan helppokäyttöisiä työkaluja, joita yritykset voivat itsenäisesti käyttää. Arviointityökalun kehittämiseen ovatkin osallistuneet yritysprosesseihin osallistuneiden yritysten työntekijät sekä yrittäjät ja yritysten johto.

Osaamisen moninaisuus tunnistamalla saadaan lisäarvoa ja hyvinvointia työpaikalle

Yritykselle osaava henkilöstö merkitsee prosessien parempaa sujumista, työn laatua sekä uusiutumiskykyä. Työntekijälle osaaminen on henkilökohtainen kilpailuvaltti.

Moninaisuuden johtaminen Tuottavasti moninainen -hankkeessa

Moninainen työyhteisö asettaa yhä enemmän haasteita johtamiselle. Moninaisuuden johtamisessa ei ole kyse pelkästään työntekijöiden etnisestä taustasta, vaan ihmisten erilaisuudesta työntekijöinä ja siitä, miten työyhteisössä hyväksymme erilaisuuden.

Työhyvinvointiboosteri, logo. Linkki etusivulle.
Hyvinvoivat työntekijät kestävän ja
tuottavan työn kulmakiviksi.

TYÖHYVINVOINTIBOOSTERI
© Metropolia Ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Toimittajat: Elina Förster, Carita Kokkala ja Leena Rekola
Sivuston visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus:
Tanja Kallio / Muotografia ja Jukka Isokoski
Grafiikka: Tanja Kallio
Valokuvat: Jukka Isokoski

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 14
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-212-4
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä poislukien julkaisussa olevat valokuvat ja grafiikka.

© 2020 Metropolia